Κεντρικές κεραίες τηλεόρασης

Κεντρικές κεραίες τηλεόρασης, Εγκαταστάσεις  κεντρικών  κεραιών τηλεοράσεως για κτιριακά συγκροτήματα κατοικίες και ξενοδοχεία

Εγκατάσταση και εφαρμογή σε συστήματα κεντρικών και ατομικών κεραιών τηλεόρασης,

ιδανικές για πολυκατοικίες κτιριακά συγκροτήματα κατοικίες και ξενοδοχεία

καθώς επίσης και σε δορυφορικά συστήματα λήψης,

με την εγκατάσταση κεραιών τηλεόρασης υψηλών προδιαγραφών εξασφαλίζουμε μακροχρόνια αποδοτική και αξιόπιστη λειτουργίας του συστήματος λήψης

και διανομής

Εφαρμόζουμε πλήρη λύση ξεκινώντας από την λεπτομερή τεχνική μελέτη τις κεντρικής κεραίας,

προχωρώντας στην προσεκτική εγκατάσταση καλωδίων σε όλους τους χώρους όπου απαιτείται

και ολοκληρώνοντας με την παράδοση τις κεντρικής κεραίας,

σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες σας. Από απλή ατομική η κεντρική εγκατάσταση επίγειας ψηφιακής κεραίας ή δορυφορικής

Αναλαμβάνουμε εγκαταστάσεις σε κεντρικά δορυφορικά συστήματα  ξενοδοχείων σε όλη την Ελλάδα.

Κεντρικές κεραίες τηλεόρασης

Leave a Reply

Your email address will not be published.