Λύσεις iptv ξενοδοχείων

Λύσεις iptv ξενοδοχείων εγκαταστάσεις

Διαθέτουμε τεχνολογικό εξοπλισμό και προηγμένες ψηφιακές λύσεις που εξασφαλίζει στο ξενοδοχείο σας

την παροχή επίγειων και δορυφορικών τηλεοπτικών προγραμμάτων με υψηλή ανάλυση.

η εταιρεία  μας τα τελευταία 30 χρόνια δημιουργεί επαγγελματικά προϊόντα λύσεις και εφαρμογές ξενοδοχείων με συστήματα λήψης επεξεργασίας  και διανομής τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Σε συνεργασία με την IKUSI Hellas και τη IDComs που έχουν μια μακρά παράδοση στις τεχνολογίες λήψης, επεξεργασίας και διανομής τηλεοπτικών σημάτων στα ξενοδοχεία,

σας προσφέρουμε  ευέλικτες μονάδες επεξεργασίας τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων  συστήματα iptv hotel, συστήματα λήψης,

επεξεργασίας και διανομής επιγείων και δορυφορικών ραδιοτηλεοπτικών σημάτων, με τεχνολογία IPTV

κάνουμε την μελέτη και την προσφορά για τον πλέον κατάλληλο συνδυασμό υπηρεσιών, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του δικού σας ξενοδοχείου.

Κοιτάζουμε μπροστά, με καινοτόμες λύσεις για να σας  φέρουμε πιο κοντά, στο σύγχρονο και απαιτητικό ψηφιακό κόσμο.

Λύσεις iptv ξενοδοχείων